Compodontics

De moderne orthodontie heeft anno 2019 voor bijna alle orthodontische afwijkingen een behandeloptie. De behandelingen gebeuren via vastgelegde protocollen die meestal tot een stabiel eindresultaat leiden. Toch komen er in de praktijk af en toe situaties voor waar de bestaande protocollen weliswaar tot een tevredenstellend eindresultaat leiden, maar deze behandeling zo ingrijpend en complex is dat patienten het middel soms erger vinden dan de kwaal. In dit artikel bespreken we een aantal casussen waarbij we door middel van composiettechnieken de beperkingen die de orthodontie soms heeft, kunnen aanvullen of zelfs vervangen.

Hoewel de behandeling van een afwijkende tandstand door middel van orthodontie vaak de eerste voorkeur heeft, zijn er situaties denkbaar waarbij alleen orthodontie niet volstaat en waar een alternatieve behandeling met composite een serieuze optie kan zijn. Ook sociale aspecten kunnen bij deze afwegingen eenrol spelen. Als patient moet je wel in staat zijn om de vaak langdurige behandeling te kunnen en willen volbrengen. Budgettaire redenen kunnen natuurlijk ook een belangrijke rol spelen. Daarnaast impliceert een orthodontische behandeling vaak een levenslang retentietraject, waarvan de impact mijns inziens nogal eens wordt onderschat. Op welke leeftijd stoppen we met het dragen van retentieapparatuur? In dit artikel worden een aantal situaties besproken waarbij met behulp van composiet een orthodontische afwijking wordt gemaskeerd.