Mindf*cks met composiet

Oorspronkelijk werd composiet ontwikkeld om elementen te herstellen die aangetast waren door cariës of door een fractuur. In de 56 jaar dat we over composiet beschikken is het doorontwikkeld en is het indicatiegebied steeds verder uitgebreid. Zo kan composiet tegenwoordig gebruikt worden voor kleine orthodontische correcties en kunnen verkleurde tanden mooier worden gemaakt. Met de komst van de multi-layeringcomposieten werd het zelfs mogelijk om volgens bio-emulatiemethodes zowel dentine als glazuur exact na te bootsen. In dit artikel worden casussen gepresenteerd waarin composiet gebruikt is om bepaalde optische illusies te creëren. De nadruk ligt niet op het exact kopiëren van een element, maar op de vormgeving van de restauratie. Hierdoor kunnen ingrepen gemaskeerd worden. Soms door een bepaalde vorm te suggereren die er eigenlijk niet is en soms door de aandacht af te leiden van een onvolkomenheid. Dit alles is uiteraard volgens het non-invasieve behandelconcept uitgevoerd.