Bilateraal overleg

In de algemene praktijk worden wij dagelijks geconfronteerd met situaties waarbij we patiënten verwijzen naar een gespecialiseerde collega. In veel gevallen betekent dit dat een patiënt tijdelijk uit ons vizier raakt en pas na afbehandeld te zijn zich weer meldt voor halfjaarlijkse controle of vervolgbehandeling. Als de behandeltrajecten echter wat langer worden (bijvoorbeeld orthodontie) wordt tijdens de lopende behandeling vaak een kleine koerswijziging gemaakt in het plan van aanpak. Er moet met voortschrijdend inzicht voor kleine problemen een oplossing gevonden worden. Een digital smile design (DSD) is hierbij het perfecte communicatiemiddel.