Tandtechniek voor dummy’s

In de dagelijkse praktijk ontstaat soms een situatie waarbij ondanks mooie protocollen en nauwkeurige behandelplanning, onverwacht toch een uitneembare noodvoorziening gewenst is. Er moet dan een snelle oplossing gevonden worden om bijvoorbeeld een ontstaan diasteem tijdelijk te sluiten. In dit artikel wordt een methode beschreven waarbij je in 20 minuten, aan de stoel, een noodplaatje kunt vervaardigen. De gebruikte materialen zijn in elke praktijk standaard aanwezig en de pasvorm van zo’n noodplaatje is vaak superieur.